Author: uzi

הרמת סינוס והשתלת עצם

כדאי לעבור השתלת שיניים בסדציה? קודם כל כי הטיפול נעשה תוך כדי שינה עמוקה, כך שהמטופל לא מרגיש כלום ולא שומע כלום. למעשה, המטופל לא זוכר דבר מהפרוצדורה כולה.

השתלת שיניים בסדציה

כדאי לעבור השתלת שיניים בסדציה? קודם כל כי הטיפול נעשה תוך כדי שינה עמוקה, כך שהמטופל לא מרגיש כלום ולא שומע כלום. למעשה, המטופל לא זוכר דבר מהפרוצדורה כולה.
072-338-4290

השתלת שיניים בטכנולוגיה שמונעת ריח רע מהפה!